ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร สำหรับลูกค้านิดิบุคคลและบุคคลธรรมดา ไม่ใช่แค่รับทำบัญชี แต่เราให้การแนะนำและใส่ใจธุรกิจของลูกค้าทุกราย


รับทำบัญชี

รับทำบัญชี บริการยื่นภาษีรายเดือน ยื่นประกันสังคม บันทึกบัญชี สมุดรายวัน ปิดงบการเงิน

รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชีประจำปี และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท

รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ


บริษัท พีเอ็นพี แอคเคาน์ติ้ง  จำกัด ให้บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน ยื่นประกันสังคม จดทะเบียนธุรกิจ ตลอดจนเดินเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทั่วๆไป PNP มีความประสงค์ขอเสนอบริการให้กับบริษัทในกรณีประกอบธุรกิจอยู่แล้วหรือที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ PNP พร้อมที่จะให้การดูแล ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่า สิ่งที่ท่านจะได้จากเราคือความถูกต้องและบริการที่ดี

ธุรกิจเปิดใหม่/ธุรกิจขนาดเล็ก

 • บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จัดทำงบประมาณการกลางปีและแบบภาษี ภ.ง.ด.51 นำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินและแบบภาษี ภ.ง.ด.50 นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

  ค่าบริการ
 • ค่าบริการรับทำบัญชีและภาษีอากรราคาเริ่มต้น 2,000 – 3,000 บาทต่อเดือน ***ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและรายการค้าต่อเดือนว่ามีมากน้อยเพียงใด***

เริ่มต้น 

2,000 บาท/เดือน

ธุรกิจขนาดกลาง / ขนาดใหญ่

 • บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จัดทำงบประมาณการกลางปีและแบบภาษี ภ.ง.ด.51 นำส่งกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินและแบบภาษี ภ.ง.ด.50 นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

  ค่าบริการ
 • ค่าบริการรับทำบัญชีและภาษีอากรราคาเริ่มต้น 3,500 – 6,000 บาทต่อเดือน ***ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารและรายการค้าต่อเดือนว่ามีมากน้อยเพียงใด***

เริ่มต้น 

3,500 บาท/เดือน

บริการรายเดือน

ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสารที่ใช้บันทึก

 • ให้บริการ ให้คำแนะนำและวางแผนภาษี
 • ให้บริการ จัดทำบัญชีงบดุลและงบกำไรขาดทุน
 • ให้บริการ จัดทำและนำส่งแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53)
 • ให้บริการ จัดทำรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • ให้บริการ จัดทำและนำส่งเงินสมทบประกันสังคม และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ให้บริการ ปิดงบการเงิน จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

บริษัท พีเอ็นพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด


19 ซอยเอกชัย 64/4 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150


Tel.088-893-9702 Fax : 02-115-6377

E-Mail : pnpmaka@gmail.com

ID LINE : pnpaccounting

LINE OA : @327mcvzn

>